Tarieven
 

Contributie    € 25,- *
Contributie Gezinslid    €  2,50 **
Aankeuring    € 25,-
Certificaat van Fokgeschikheid    € 15,-
KennelErkenning    € 25,-
Stamboom per hond    € 20,-
Duplicaat stamboom per hond    € 15,-
Nestcontrole    € 15,-
Ovename Kennelerkenning   €7.50
Overname Fokgeschiktheid   €7.50
 
*lidmaatschap kosten bij opgave in de periode van:
1 januari t/m 30 juni € 25,-
1 juli t/m 31 oktober € 12,50
na 1 november € 25,- inclusief het opvolgende jaar (14 maanden)

** Lidmaatschap kosten bij opgave in de periode van:
1 januari t/m 30 juni € 2,50,-
1 juli t/m 31 oktober € 2,50
na 1 november € 5,- inclusief het opvolgende jaar (14 maanden)